INCIDIN ALCOHOL WIPE - dóza

INCIDIN ALCOHOL WIPE - dóza

INCIDIN ALCOHOL WIPE - dóza

Kód zbožíCLD-4201
Cena 285 Kč
Cena 345 Kč
číslo produktu EC3094080
dostupnost do 3 dnů
Kompletní specifikace Dezinfekční ubrousky na bázi alkoholů. UBROUSKY K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ K DEZINFEKCI ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ Ubrousek Incidin Alcohol Wipe nezanechává žádná rezidua a má široké spektrum účinosti v kombinaci s krátkou dobou expozice, což je ideální pro použití ve zdravotnických zařízeních. Svojí širokou dezinfekční účinností zajišťuje dodržování hygienických standardů a zamezuje šíření patogenů ve zdravotnickém prostředí. Incidin Alcohol Wipe nabízí: Široké spektrum účinnosti, včetně Noro virů, v kombinaci s krátkou dobou expozice. Účinnost je zajištěna působením dezinfekčního roztoku, který se uvolňuje z ubrousku. Vysoká kvalita materiálu se speciální strukturou k dokonalé aplikaci. Vynikající materiálová kompatibilita s povrchy odolnými vůči alkoholu. Bez barviv a parfemace VÝHODY UBROUSKŮ INCIDIN ALCOHOL WIPE Široké spektrum účinnost, včetně účinnosti proti Noro virům při krátké době expozice: Vhodný ke každodennímu používání. Široká účinnost spolu s krátkou dobou působení zajišťuje rychlou dezinfekci, na dezinfikovaném povrchu nezanechává rezidua. Dezinfekce je zajištěna roztokem, uvolňovaným z ubrousku. Uživatelsky přátelský: Různé formáty balení umožňují pohodlnou, rychlou a ekonomicky zajímavou dezinfekci předmětů a povrchů všech velikostí. Široká materiálová kompatibilita: Vynikající materiálová kompatibilita s povrchy ve zdravotnictví, které jsou odolné vůči alkoholu. TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI ÚČINNOST UBROUSKŮ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ INCIDIN ALCOHOL WIPE EXPOZICE Dezinfekce povrchů dle VAH 2015 (včetně testu dle EN 16615) s mechanickým účinkem (baktericidní, účinnost proti kvasinkám, tuberkulocidní) čisté & nečisté podmínky 5 minut EN normy (čisté & nečisté podmínky) EN 16615 (baktericidní, účinnost proti kvasinkám) 1 minuta EN 13727 (baktericidní) 1 minuta EN 13624 (účinnost proti kvasinkám) 1 minuta EN 14348 + EN 16615 (tuberkulocidní) 1 minuta EN 14476 (obalené viry) 30 vteřin EN 14476 (omezeně virucidní) 5 minut EN 14476 Adeno / Noro 5 minut EN 14476 Polyoma SV 40 10 minut EN 14476 Rota Účinnost dle DVV / RKI Účinnost proti obaleným virům (včetně HIV, HBV, HCV) podle doporučení RKI 01/2004* 30 vteřin Omezeně virucidní plus* 10 minut Adeno* 10 minut Noro* 10 minut Rota* 30 vteřin * DVV 2015 (suspensní test) Varování H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Prevence: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. OBLAST POUŽITÍ Incidin Alkohol Wipe je rychle působící ubrousek určený k okamžitému použití pro dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu ve zdravotnických zařízeních. NÁVOD K POUŽITÍ Vyjměte jednotlivý ubrousek. Otřete povrch, ujistěte se, že je dodržena doba expozice. Otřený povrch nechejte schnout a neoplachujte. Po použití dózu vždy pečlivě uzavřete. Použití dezinfekčního ubrousku nenahrazuje pravidelné čištění. SLOŽENÍ 100 g roztoku obsahuje: 35g 2-Propanol, 25g 1-Propanol SKLADOVÁNÍ Produkt skladujte v originálních obalech v chladu, suchu a v temnu při teplotě pod 25°C. Vyhněte se extrémním teplotám. Trvanlivost po otevření je 2 měsíce.